Links

International Association of Equine Dentistry
 
http://www.iaedonline.com

 

The American School of Equine Dentistry
 
www.amscheqdentistry.com

 

Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging bij het paard
 
www.nvvgp.nl

 

The Equus College of Learning & Research
 
http://www.emrt.net.au

 

Beroepsvereniging CAT

http://catvergoedbaar.nl

Equilin Voedingssupplement,
te verkrijgen bij Cat’s Special Care:

http://www.equilin.eu/nl/?tap_a=11274-184eb7&tap_s=52915-8edb53

 

Geschilleninstantie Alternatieve Zorg

http://gatgeschillen.nl

Beroepsgroep Hippische Instructeurs

https://hiberoepsgroep.nl

Internationale vereniging voor Bit-Fitters:

http://iaebf.com/

 

Artikel in de krant:
 
http://www.deweekkrant.nl/artikel/....._de_paardentandarts/